Бизнес план на украинском языке

Бізнес – план

Поскаржитися на роботу

Версія для друку

Бізнес – план


1. Резюме
Даний бізнес-план присвячено обґрунтуванню ефективності організації м ясопереробного комплексу ЗАТ Українські продукти (друга черга розвитку фірми) з метою залучення інвесторів для кредитування витрат на придбання технологічного устаткування.
Асортимент продукції, що планується до випуску - копчена і варена ковбаса в штучній оболонці, копчене м'ясо різних видів.
Технологія виробництва передбачає використання спеціальних рецептур, розроблених фахівцями фірми «Сайленс» - виробника м ясопереробного устаткування вищої якості зі світовим ім'ям.
Діючі виробничі потужності свинокомплексу і птахофабрики дозволяють забезпечити сировинну базу для проектованого м ясопереробного комплексу. Річне виробниче споживання сировини (м'яса) - 1,8 тис. тонн.
Планований обсяг випуску готової продукції - 1,5 тис. тонн на суму 21,7 млн. грн. на основі діючих виробничих потужностей і їхньої реконструкції.
Ринком збуту продукції є підприємства оптової і роздрібної торгівлі, підприємства суспільного харчування м. Київа, Київської обл. а також власна торгова мережа фірми.
Загальна вартість проекту по введенню в дію м ясопереробного цеху -3,13 млн. грн. що планується залучити за рахунок кредиту.
Персонал фірми укомплектований висококваліфікованими фахівцями, зайнятими вирощуванням сільськогосподарських культур, переробкою сільгосппродукції і її реалізацією. Загальна чисельність персоналу - 400 чоловік.
Конкурентноздатність фірми забезпечується низькими внутрівиробничими витратами внаслідок організації виробництва фірми по замкнутому технологічному циклі - від самостійного вирощування кормів і зерна до переробки і реалізації продуктів сільгоспвиробництва через власну торгову мережу.
Строк окупності кредитних коштів на проектований м ясопереробний комплекс – менше двох років.
2. Загальний опис компанії
Предметом діяльності ЗАТ Українські продукти є сприяння більш повному задоволенню потреб народного господарства в продуктах харчування і сільгосппродукції, у товарах народного споживання, а також більш повного ефективного використання місцевих сировинних і трудових ресурсів.
У зазначених вище цілях ЗАТ Українські продукти здійснює:
виробництво і реалізацію продуктів харчування і сільгосппродукції;
організацію і будівництво різних комплексів і підприємств з виробництва цих продуктів.
До складу ЗАТ Українські продукти входять наступні основні підрозділи:
птахофабрика;
свиновідкормочний радгосп;
млин;
корпус переробки насіння;
холодильники;
два магазини площею 2500 кв. м;
мережа суспільного харчування (два кафе);
інші будинки і споруди.
В даний час у штаті ЗАТ Українські продукти є близько 400 чоловік, що є фахівцями в області сільського господарства. Штат знаходиться в складі комплектації, ведеться професійний добір співробітників, розробляються плани і програми підготовки персоналу.
Продукція сільського господарства:
м'ясо птахів;
свиняче м'ясо;
фрукти й овочі.
Продукція харчової промисловості:
соняшникова олія;
ковбаса;
мінеральна вода;
соки;
консерви;
дитяче харчування;
вино;
горілка.
У результаті побудови діяльності ЗАТ Українські продукти за принципом замкнутого технологічного циклу (вирощування сільськогосподарської продукції, її переробка, виробництво готової продукції, її збереження і реалізація) собівартість фірмової продукції на 10-15% нижче середньогалузевої. І протягом найближчих 1 - 2 років, по розрахунках економістів-аналітиків, відбудеться подальше скорочення внутрівиробничих витрат, завдяки яким відпускна ціна продукції, зробленої на фірмі, буде нижче ринкової на 20 - 25%.
Таким чином, основною метою комерційної діяльності фірми є одержання середньої і підвищеної норми прибутку від реалізації власної і закуповуваний на стороні високоякісної продукції за цінами значно нижче ринкових.
Нижче приводиться коротка характеристика агропромислового комплексу ЗАТ Українські продукти .
На території промислової зони земельною площею в 50 га вже функціонують:
1.


Інше на тему: Бізнес – план

Бізнес-план мініпекарня Нива

3. АНАЛІЗ РИНКУ. 8

4. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН. 10

5. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН. 16

6. МАРКЕТИНГОВИЙ ПЛАН. 20

РЕЗЮМЕ

ТзОВ Нива пропонує проект організації міні-пекарні з випуску батона Особливий , який має чудові смакові властивості і оптимальне співвідно­шення якості та ціпи.

Ціль роботи фірми полягає в задоволенні потреб жителів міста в якісному та смачному хлібі.

Запропонований проект здійснюється засновниками ТзОВ Союз-Хліб (50 %) і двома фізичними особами (по 25 %). Підприємство створюється в Північному районі на базі виробничих приміщень хлібокомбінату Союз-Хліб , що дозволяє швидко організувати роботу міні-пекарні без додаткових витрат на капітальне будівництво при безпосередній підтримці самого зас­новника. До вартості проекту (266 000 гри. ) входять комплект міні-пекарні фірми «Сіндіка-Курал», що характеризується високою якістю при порівняно невисокій ціпі, і комплект документації з випуску батона (1000 гри. ). Органі­зація роботи міні-пекарні потребує незначної виробничої площі і невеликого колективу (до 8 осіб)

Випуск хліба на міні-пекарнях дозволяє мобільніше працювати на ринку, оперативно реагуючи на його зміни.

Цей проект високорентабельний і передбачає окупність витрат протягом 1 року і 5 місяців.

Батон Особливий змогли вже оцінити жителі Східного району, тепер є шанс і в жителів Північного району спробувати справжній хліб. Але це мож­ливо здійснити в тому разі, якщо Ви виявите довіру до нашої фірми і надасте кредит у розмірі 266 000 грн.

1. ОПИС ФІРМИ

Як звісно, хліб - усьому голова, необхідний і корисний продукт, який споживає кожна людина. Хліб користується постійним попитом, тому його виробництво є дуже вигідною справою.

Дуже важливо, щоб він був не тільки смачним, але і корисним. Хтось, може, думає, що хліб він і є хліб, і важко придумати щось оригінальне. Але як пояснити той факт, що один вид хліба користується підвищеним попитом, а інший ні?

Батони Особливі , які виробляються в магазині-пекарні фірми ТзОВ Ко­лосся вже давно прийшлися до смаку жителям Східного району нашого міста. Але жителі інших районів позбавлені такої можливості. Для того, щоб задо­вольнити їхні потреби, і створюється ТзОВ Нива . Стадія розвитку фірми -початкова. ТзОВ збирається закупити міпі-пекарпю для виготовлення батонів, яка має повну технологічну лінію виробництва. Застосування тільки високо­якісної сировини і сучасної технології забезпечить виготовлення якісного й конкурентоспроможного хлібного виробу. Невисока ціна при незаперечних відмінних смакових якостях, безумовно, сприятиме високому попиту серед людей із середніми доходами. Передбачається розмістити виробництво на хлібокомбінаті ТзОВ Союз-Хліб (колишній Хлібокомбінат № 1), який роз­ташовано в Північному районі. Виробничі площі будуть орендуватися. Ви­робничий колектив складатиметься з 4 осіб.

Для організації випуску батонів необхідно одержати гігієнічний сертифі­кат і сертифікат відповідності.

Готову продукцію передбачається реалізовувати через роздрібний мага­зин, який розташовано при хлібокомбінаті.

ТзОВ Нива збирається зайняти гідне місце на ринку хлібопродуктів Північного району. Планується окупити усі витрати за півтора року та заво­ювати частку районного ринку не меншу ніж 3-4%. У віддаленій перспективі передбачається зайняти міцні позиції у Центральному районі нашого міста.

2. ОПИС ПРОДУКЦІЇ

Продуктом фірми «Нива» є батон Особливий . Це хлібний виріб масою 450 гр, довжиною 50 см і шириною

Бізнес-план відкриття кафе-кондитерської

Дата підготовки. квітень року

Інвестиційний документ від Pro-Consulting це:

  • гарантія найкращої якості та оперативності;
  • комплексне опрацювання Вашої бізнес-ідеї для організації ефективного бізнесу;
  • ефективний інструмент планування Вашого бізнесу та залучення необхідного фінансування;
  • численний досвід та професійний підхід до кожного проекту.

Концепція проекту:

Метою реалізації проекту є створення кафе-кондитерської на 30 х місць з власною випічкою кондитерських виробів.

Основним продуктом кафе-кондитерської є кондитерські вироби, хлібобулочна продукція.

Незважаючи на наявність у Києві достатньої кількості кондитерських, дана ніша є слабо заповненою і дуже перспективною. Найбільшою конкурентною перевагою кафе-кондитерських перед великими кондитерськими та хлібобулочними заводами є можливість виготовлення виробів ексклюзивного смаку і рецептури обмеженими партіями, за що споживачі готові платити набагато більшу ціну, ніж за стандартні вироби великих заводів.

Основними завданнями проекту є:

задоволення існуючого споживчого попиту на кондитерські та хлібобулочні вироби середнього цінового сегмента;

• формування позитивного іміджу кафе-кондитерської;

• залучення перспективних клієнтів;

• оптимізація рівня вакантності ресторану;

• організація ефективного процесу роботи кондитерської;

• отримання хороших фінансових результатів.

Сильні сторони проекту:

• Наявність вільних ніш на ринку Києва.

• Хороша популярність концепції закладу.

• Широкий асортимент, швидке і більш якісне обслуговування.

• Жорсткий контроль за якістю товарів, що продаються.

• Відсутність екологічного навантаження на навколишнє середовище

Меню кафе-кондитерської буде спеціально розроблене для задоволення різних споживчих потреб. До складу меню будуть входити різні кондитерські вироби: тістечка, торти, кекси і пироги. У кафе-кондитерської також будуть продаватися такі напої, як чай, кава, газована вода, соки-фреш.

Для забезпечення належного обслуговування відвідувачів будуть купуватися необхідні обладнання, меблі, кухонне начиння та інше.

Для надання зазначених вище послуг будуть обладнані зал і кухня, в яких буде встановлено необхідні меблі та обладнання для надання якісних послуг відвідувачам.

Проект є прибутковим і ефективним для впровадження. що підтверджують не тільки показники прибутковості і рентабельності, але й показники інвестиційної привабливості.

Зміст:

1. Резюме проекту

2.1. Цілі і завдання проекту

2.2. Параметри бізнесу

2.3. Джерела фінансування Проекту. Цільове спрямування інвестицій

2.4. Мережевий графік реалізації та фінансування Проекту

3. Організаційно-виробничий план

3.1. Місцезнаходження об'єкта за проектом

3.2. Опис процесу роботи кондитерської та характеристика продукції та послуг

3.3. Необхідне обладнання та інші засоби для функціонування кондитерської-кафе

3.4. Необхідний персонал і кадрова політика по проекту

3.5. Нормативно-правове регулювання за проектом

4. Фінансова оцінка проекту

4.1. Передумови для розрахунків та їх аргументація

4.2. Прогноз продажів за проектом

4.3. Формування прибутку по проекту

4.4. Прогноз руху грошових потоків за проектом

4.5. Точка беззбитковості по проекту

4.6. Оцінка інвестиційної привабливості та рентабельності проекту

4.7. Сценарії розвитку проекту

5. Аналіз ризиків

5.1. Факторний аналіз ризиків проекту

Бизнес — консалтинг на сегодняшний день являются двумя неотъемлемыми понятиями, которые тесно взаимодействуют друг с другом. Рассматривая значение понятия консалтинг основной акцент следует сделать на его функциях: разработка и последующее внедрение системы управления с повышенным уровнем эффективности. Подобная система даст возможность реализации плавного перехода от ручных методов управления бизнесом к саморазвивающемуся. При этом уровень рентабельности и дохода будет значительно повышен.

Консалтинговая компания «Про-консалтинг» занимает ведущие позиции в своем сегменте рынка, предоставляя комплексные консультационные услуги в сферах управления и бизнеса.

Разработка бизнес плана будет актуальна для начинающих бизнесменов, которые планируют открыть собственное дело. При этом наши специалисты смогут провести тщательные исследования и проанализировать выбранный сегмент рынка будущего бизнеса для того, чтобы была дана точная оценка бизнеса.

Успех бизнеса напрямую зависит и от того, насколько тщательно будет проведен анализ конкурентов и исследование рынка. Достижение высоких экономических результатов опирается на профессиональную подготовку зарождающегося бизнеса и проработку с усовершенствованием уже существующего. Именно для этих целей и существуют консалтинговые компании, основной целью которых является оказание различных услуг: маркетинговый анализ, юридическое сопровождение, инновационные технологии в сфере подбора персонала, бюджетирование, бизнес план и его разработка.

Компания «Про-консалтинг» ставит перед собой цель содействовать предприятиям и организациям любых типов собственности для повышения их эффективности в плане экономической деятельности и помощь в достижении высоких экономических результатов.

В процессе своей работы наша компания использует технико-экономическое обоснование в совокупности с комплексным видением и идентификацией возникающих проблем, взаимосвязываем все компоненты экономической деятельности и предоставляем клиенту те подходы, которые способны обеспечить вывод предприятия на новый рубеж эффективности и стабильности в развитии бизнеса.

«Про-консалтинг» - компания, которая уверенно заявляет о том, что системность в подходе с масштабными предприятиями должна включать не только текущие исследования, но и подробный анализ рынка Украины в целом. Что актуально при работе с введением новых компаний, оптимизацией действующих предприятий, обзор рынка для изучения конкурентов и потребительского спроса.

Не взирая на тот факт, что зачастую клиенты приходят с проблемами, имеющими одинаковые корни, мы используем методики без шаблонных рамок, опираемся на индивидуальные особенности и требования.

Наша компания работает с каждым клиентом индивидуально и разрабатывает собственные пути решения возникающих проблем. В совокупности с идеями, которые выдвигают маркетинговые компании, мы находим методы и пути для значительного улучшения экономической деятельности. Анализ рынка позволяет глубоко понять специфику деятельности и вникнуть в проблему клиента, его ключевые компетенции и возможности в успешном развитии.

Полная конфиденциальность, взаимоуважение, доверие, умноженное на профессионализм — эти компоненты составляют формулу нашего результативного партнерства, которую мы готовы предложить Вам!

Источники: http://www.br.com.ua/inshe/Economical_topics/109047.htm?dl, http://allref.com.ua/uk/skachaty/biznes-plan_minipekarnya_niva, http://pro-consulting.ua/ua/projects/136491-biznes-plan-otkrytiya-kafe-konditerskoy.html


Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Поиск по сайту

Категории

Наиболее читаемые

Аренда готового бизнеса в крыму

Аренда готового бизнеса в Крыму Самой развитой далее...

Готовый бизнес купить мордовия

Город: Все города Все регионы Адыгея (25) Алтай (25) Алтайский далее...

Готовый бизнес ремонт телефонов

Создание мастерской по ремонту сотовых телефоновс далее...

Популярные

Пример бизнес плана для стартапа (58)
Бизнес план резьба по дереву на станках с чпу (56)
Бизнес план дизайнерской одежды (55)
Бизнес план организации спортивной организации (54)
Бизнес план актуальность проекта (53)
Бизнес план заточка инструмента (46)

Интересно

Скачать индикаторы для mt4 бинарные опционы

Рейтинг: #160; 5 #160;/#160; 5 Подробности Категория: Индикаторы форекс далее...

Звонят предлагают работу в интернете

Лохотроны.рф Удалённая работа в интернете. Опасности и афёры. далее...

Удаленная работа отзывы вакансии

Требуется человек со знаниями систем Linux, способный далее...